Close

PILOEX 250, 10 farklı ve eş zamanlı çalışma imkanı sunan Mixer-Settler ekstraksiyon sistemi, sıvı-sıvı karışım ekstraksiyonu için geliştirilmiştir. Sistem, hazırlanan karışımları ayarlanan karışma oranlarına göre karıştırır. Karıştırma sonrası karışımdan ayrışan damlacılar bir fazdan diğerine aktarılır. Karışım, sistemde bulunan bölümler arası ayrıştırılmaya devam edilir. Kullanılan solvent bölümler arası ekstrakt toplar. Kalan numune başlangıç kısmından, elde edilen solvent ve ekstrakt karışımı ise son hazeneden toplanır.


Uygulamalar

  • Metal-tuz ekstraksiyonlarının elde edilmesi
  • Düşük yüzey gerilimine sahip sıvıların ayrıştırılması
  • Farklı ekstraksiyon bölümleri arasında oluşan fazların zamansal gözlemlenmesi
  • Ekstraksiyon prosedürü boyunca oluşan reaksiyonların izlenilmesi
  • Ekstraksiyon boyunca fazlar arası yoğunluk değişiminin belirlenmesi

Your Name
İsminiz

Organization Name
Firma/Kurum Adı

Phone Number
Telefon

E-Mail Address
E-Posta Adresiniz

Product Name
Ürün Adı

Your Message
Mesajınız