Close

Sistem sıvı numunelerde organik bileşenlerin tespitinde kullanılmaktadır. Çalışma prensibi Spektral Floresan İmza tekniğine ve pattern tanıma prensibine dayanmaktadır. Bu direk ölçüm metodu hiçbir numune ön hazırlığına gerek olmaksızın geniş bir parametrede nitel ve nicel bilgi sağlamaktadır.


SFS Metodu

Spektral Floresan İşareti (SFS) ilkesi, bir numunenin farklı uyarılma ve emisyon dalga boylarındaki floresan yoğunluğunun ölçülmesine dayanır Bu üç parametre - uyarma / emisyon dalga boyları ve yoğunluk, numunenin 3 boyutlu bir florasan matrisinin üretilmesi için kullanılır.

Spektral floresan işareti (SFS) olarak adlandırılan bu matris, renklerin flüoresan yoğunluğunu temsil ettiği 2 boyutlu bir renk olarak da gösterilebilmektedir.


Özellikler

Kombine Floresans & Emilim Ölçümleri

Sistem önceden seçilmiş sabit dalga boylarında numunenin spektrumunun yanı sıra uyarılmış Emisyon Matrislerini de ölçebilmektedir. Ek olarak absorpsiyon spektrumu ölçümleri de yapmaktadır.

Bu, su numunelerinde floresan olmayan bileşiklerin saptanmasını ve optik yoğunluğun kontrol edilmesini sağlar. Emilim verileri, entegre su kalitesi parametrelerinin çok değişkenli kalibrasyonlarında da dikkate alınmaktadır.


Amaca Yönelik Kütüphane

Sistemin özelleştirilebilen bir kütüphaneye sahip olmaso müşteri gereksinimleri doğrultusunda geliştirme fırsatı verir. Sistem doğal su, kazan suyu, endüstriyel atık su, yeraltı suyu, proses akışı, sondaj platformları çevresindeki petrol ve PAH tespiti gibi çok çeşitli numune akışlarının ölçümü için tasarlanmıştır.

Çeşitli kimyasal maddelerin farklı karakteristik uyarım ve emisyon spektrumlarına sahip olmaları nedeniyle farklı spektrumlar üretmektedirler Floresans yoğunluğu, madde miktarının bir ölçüsüdür. Bu nedenle SFS analiz tekniği, spektral veya matematiksel kromatografi olarak da adlandırılabilmektedir.


Çoklu Parametre Algılama & Tanımlama

Özelleştirilebilir kütüphanesi sayesinde system, kütüphanesinde bulunan tüm ürünleri tanıyabilir ve analiz edebilir. Bu şekilde tek tek veya diğer bileşiklerle birlikte ölçüm yapılabilir. Bu durum, belirli bir ürün kritik seviyeye ulaştığında alarm eşiklerini belirlemenize olanak sağlamaktadır.


Sürekli Zemin Düzetme Yöntemi

Saf doğal sular humik ve fulvik asitlerin spektrum modellerini içermektedir.Su kontaminasyonunu ölçmek için doğal zemin flöransının hesaba katılması gerekmektedir.

Su içindeki Xylene Miktarının 2 Farklı Temsili

2 boyutlu ve 3 boyutlu, floresan yoğunluğunu gösteren renkler , ( mor renkten kırmızıya)


Kimyasala İhtiuyaç Yoktur.

Direk ölçüm tekniğinin avantajlarından birisi herhangi bir kimysala ihtiyaç olmamasıdır. Atık oluşturmadan analiz yapmaya olanak sağlamaktadır.

Your Name
İsminiz

Organization Name
Firma/Kurum Adı

Phone Number
Telefon

E-Mail Address
E-Posta Adresiniz

Product Name
Ürün Adı

Your Message
Mesajınız